วิเคราะห์ราคา Bitcoin,ETH ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 . 00:00 เปิดคลิป 00:51 วิเคราะห์กราฟ BTC แนวคิดที่ 1 04:22 วิเคราะห์กราฟ BTC แนวคิดที่ 2 14:19 วิเคราะห์กราฟ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *