สอนวิธีป้องกันระบบโอน bitcoin ซ้ำ


วิธีการโอนบิดคอยในสถานการณ์ปัจจุบัน (กันการเบิ้ลยอดโอน)28/10/2558
1.ห้ามโอนเกิน 10 บิด
2. มีการคอนเฟิร์มยอดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำรายการโอนยอดต่อไปได้
3. ห้ามโอนจำนวนยอดเท่ากันและโอนต่อเนื่องกัน

https://www.facebook.com/Mgr-Alex-MMM-Global-400889566776693/

http://mgralexmmmglobal.blogspot.com/p/who-is-sergei-mavrodi-s-ergei-mavrodi_22.html

LEAVE A REPLY