Aktuální události v Číně, kdy kvůli výpadku uhelné elektrárny síť odepsala významnou část hashratu, opět otevírají ekologickou otázku okolo těžby Bitcoinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *