Bitcoin คืออะไร ทำไมราคาถึงขึ้นไม่หยุด (1 บิทคอยน์ = 2 ล้านบาท) คลิปนี้มีคำตอบ . ในวันที่ลงคลิปเนี่ย Bitcoin ได้ราคาเกิน 1 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *