Trong vòng hơn 2 tháng giá Bitcoin đã chia gần làm đôi, nhiều nhà đầu tư tỏ ra cực kỳ sợ hãi thế nhưng vẫn có những người mua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *