Bitcoin là gì ? Tiền điện tử- tiền ảo hay cơ hội đầu tư !


Tiền điện tử cơ hội đầu tư:https://youtu.be/07CqEflgjeI
Tiền điện tử Onecoin:https://youtu.be/07CqEflgjeI
Bitcoin (ký hiệu: BTC) là một loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp dựa trên một mã nguồn mở, giao thức Internet ngang hàng.[8] Nó được giới thiệu bởi một nhà phát triển tên là Satoshi Nakamoto trong năm 2009.[6]

Trên bình diện quốc tế, bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng máy tính cá nhân thông qua một tập tin ví hoặc một trang web mà không cần một tổ chức tài chính trung gian nào.[9] Trong thương mại, 1 Bitcoin được chia thành 100 triệu đơn vị nhỏ hơn gọi là satoshis, được xác định bởi tám chữ số thập phân.[2]
Tiền điện tử page:https://goo.gl/6IWIH7

LEAVE A REPLY