Bitcoin là gì ? tiền điện tử xu hướng thanh toán online mới


Bitcoin là gì:https://youtu.be/sfW_01O63fU
Bitcoin toàn cảnh:https://youtu.be/sfW_01O63fU
Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với loại tiền tệ điển hình: không có một ngân hàng trung ương nào quản lý và nó chỉ dựa trên mạng ngang hàng thuộc Internet. Sự cung ứng tiền là tự động, hạn chế, phân chia và có dự kiến, và chúng được cấp cho các máy chủ hoặc “Bitcoin miners” nhằm xác minh giao dịch Bitcoin và ghi chúng vào tệp lưu trữ nhật ký giao dịch cứ 10 phút
Bitcoin page:https://youtu.be/sfW_01O63fU

LEAVE A REPLY