Digitala valutor – mer än bara Bitcoin! (Jonathan Fors)


UppLYSning från den 11 februari 2014 med Bitcoinforskaren Jonathan Jogenfors (Fors) från Linköpings Universitet. Bitcoin är internets valuta, och i detta öppna föredrag diskuterar vi hur digitala valutor fungerar. Dessutom tar vi upp vilka risker det finns med bitcoin samt hur grävning fungerar.

Slides finns på http://people.isy.liu.se/icg/jonfo33/bitcoin/upplysning/

Detta föredrag uppmärksammades av LiU-nytt: http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.544605?l=sv

Denna film är inte komplett på grund av tekniska problem, det saknas en längre sekvens från mitten av föredraget.

UppLYSning är en föredragsserie anordnad av föreningen Lysator vid Linköpings Universitet. Tack till Eje Svensson som ställde upp med att filma.

English: Bitcoin and digital currencies as explained by Bitcoin researcher Jonathan Fors, Linköping University.

LEAVE A REPLY