Hướng dẫn kiếm tiền online ( Cách đào Bitcoin free hàng ngày)


Link đăng ký ví Bitcoin:
https://blockchain.info/vi/wallet/new
Link đào bitcoin mỗi giờ:
http://freebitco.in/?r=1901438
Một số trang đào Bitcoin khác : Các bạn làm tương tự như với trang free bitcoin nhé:
http://fieldbitcoins.com/ (Trang này chỉ cần nhập ví Bitcoin rồi treo máy là ok)
http://moonbit.co.in/ (Chỉ cần nhập ví Bitcoin – click Sign in rồi xác nhận captcha là ok)
http://777bitco.in/ (Phải đăng ký tài khoản có email, mật khẩu đầy đủ rồi mới kiếm được Bitcoin)
http://www.weekendbitcoin.com/ (Đăng ký rồi click captcha để kiếm Bitcoin hàng giờ, 1000 satoshi mỗi 60 phút)
http://bitcoinker.com/ (cứ 15 phút bạn sẽ nhận được 250 satoshi)
http://bitcoinx.co.in (treo máy 300-3000 mỗi 60 phút)
http://speedbitcoin.net/ (1000 Satoshi mỗi 60 phút)
http://www.luckybitfaucet.com/ (100-100.000 satoshi mỗi lần / 2h sau reset)
http://infaucet.com/ (250-1000 mỗi 120 phút)
http://www.btcfaucetlist.net/ (300-3000 mỗi 60 phút)
http://your-bit.co.in/ (500 – 30,000 Satoshi mỗi 60 phút)
http://xpbitcoin.com/ (400-6000 mỗi 60 phút)
http://moneyinpjs.com/bitcoin-bucket (500-5000 mỗi 60 phút)
http://frog-btc.com/ (300 – 1700 satoshi mỗi 60 phút)
http://www.satoshigarden.org/ ( 50 – 500 satoshi mỗi 2 phút)
http://rollingfaucet.com/ (100, 400, 700, 900, 1500, 6000 or 12000 mỗi 5 phút)
greenbitco.in/ (350 satoshi mỗi 15 phút)
http://destinybtc.com/ (250 – 12.500 satoshi mỗi 60 phút)
http://faucet.jokertimes.co (60 phút được lấy Bitcoin free một lần)
http://luckbit.co.in (chơi game đơn giản kiếm Bitcoin miễn phí)
http://www.bitcoindrip.com (100 satoshi mỗi lần, sau 3 phút lại lấy được tiếp)
http://bitcoin2048.com (chơi game 2048 kiếm Bitcoin miễn phí)
http://ifaucet.info (1000 satoshi mỗi lần lấy, sau 60 phút được lấy lần tiếp theo)
http://intellectcoin.com (trả lời câu hỏi kiếm Bitcoin, trả lời sai vẫn được 10 satoshi)
http://www.rotatorbtc.com (300 đến 80.000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút reset)
http://leakyfaucet.uk (500 – 400 satoshi mỗi lần lấy, 30 phút reset)
http://getmyfaucetbtc.com (300 – 2000 satoshi mỗi lần lấy, 15 phút sau được lấy tiếp)
http://bitheaven.io (250 – 10000 satoshi mỗi lần lấy, 30 phút sau được lấy tiếp)
http://bitcoinspace.net (1000 – 10000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút sau được lấy tiếp)
http://thefaucetfarmer.com (555 – 5555 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút được lấy tiếp)
http://www.the-q.website (300 – 10.000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút reset)
http://www.satoshisky.org (90 – 3000 satoshi mỗi lần lấy, 5 phút reset)
http://faucet.mezzabank.com (350 – 5000 satoshi mỗi lần, 60 phút reset)
http://playbitco.in (300 satoshi mỗi lần, 7 phút reset)
http://www.wonderlandco.in (200 – 5000 satoshi mỗi lần, 30 phút sau có thể lấy tiếp, 6000 satoshi casout)
http://kranbitcoin.in (300 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút reset)
http://motherfaucet.com (700 – 3000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút reset)
http://icebitco.in (250 – 10.000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút reset, 5500 satoshi minimum payout)
http://love-bitcoin.info (1000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút có thể lấy tiếp)
http://jetco.in (500+ satoshi mỗi lần lấy, 60 phút được lấy tiếp)
http://www.robotcoingame.com (chơi game kiếm Bitcoin miễn phí)
http://www.satoshicity.org (250 satoshi mỗi lần lấy 10 phút)
http://www.fastsatoshi.org (30 satoshi mỗi lần lấy 1 phút)
http://www.satoshicountry.org (200 satoshi mỗi lần lấy 15 phút)
http://bithell.io (300 – 25.000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút reset)
http://www.satoshidrip.com (50 – 10.000 satoshi mỗi lần lấy, 5 phút sau có thể lấy tiếp)
http://www.bittok.ru (site của Nga, 250 – 3000 satoshi mỗi lần lấy, 30 phút sau có thể lấy tiếp)
http://faucet.red (250 – 1000 satoshi mỗi lần lấy, 60 phút sau có thể lấy tiếp)
http://www.cmmonitor.com (50 – 1250 satoshi mỗi lần lấy, 10 phút sau có thể lấy tiếp)
http://www.freebitcoinusa.com (50 – 1250 satoshi mỗi lần lấy, 10 phút có thể lấy tiếp)
http://chronox.co.in (34 – 1199 satoshi mỗi lần, để lâu lấy được nhiều hơn)
http://weatherx.co.in (300 – 3000 satoshi mỗi lần, 60 phút reset)
http://bitcoinzebra.com (100 – 3000 satoshi mỗi lần, sau 60 phút có thể lấy tiếp)

LEAVE A REPLY