Nhiều xưởng đào Bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc sau khi nước này siết chặt quản lý tiền số. ———- Đồng hành cùng VTV Digital tại: Ứng dụng VTVgo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *