Videoupútavka How-know: Bitcoin – virtuálna mena, Juraj Bednár


Už 18. januára Vám prinesieme ďalšiu prednášku, tentokrát na tému Bitcoin. Juraj Bednár predstaví tento open-source projekt a prinesie úplne nový pohľad na platenie a finančné transakcie.

Mgr. Juraj Bednár vyštudoval informatiku na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave. Venuje sa bezpečnosti, budovaniu serverových fariem a open-source. Je spoluzakladateľom spoločnosti DIGMIA. Zároveň je externým prispievateľom časopisu InfoWare. Medzi jeho záujmy patrí evolučná teória, ekonómia rakúskej školy, ázijská kultúra a čokoľvek, čo súvisí s IT a bezpečnosťou. Patrí medzi zakladajúcich členov SKLUG, momentálne časť svojho času venuje práci pre Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (soit.sk) a hackerspace Progressbar (progressbar.sk).

Tešíme sa na Vás 18. januára (streda) o 18:00 v UPeCe v Mlynskej doline.

Viac o prednáškach na http://www.how-know.sk/

LEAVE A REPLY